PRISER

PRISER

Alle de dronefilm og dronefotos jeg laver er unikke til dig som kunde, og det er prisen også. Det er ikke lige ud af landevejen at prissætte en dronefilm eller dronefoto. Jeg skræddersyer nemlig alle produktioner til dig og dine behov. 

Nedenfor kan du se et par eksempler på hvilket prisniveau du kan forvente alt efter produktionens størrelse.

Kort produktion

Pris for en typisk kort produktion starter fra kr. 5.000,- ekskl. moms.

 • 1 times optagelse på 1 lokation

 • 1 dronevideo med varighed af 15-45 sekunder

 • 1 redigeringsrunde

 • Optages i min. Full HD kvalitet

 • Colorgrading (farveoptimering)

 • Logo-grafik til intro og outro

 • Underlægnings musik

 • Levering i digitalt format / cloud. (Inkl. 1 måneds opbevaring)

 

Mellem PRODUKTION

Pris for en typisk mellem produktion starter fra kr. 9.000,- ekskl. moms.

 • Udvikling af storyboard

 • Op til 2-3 timers optagelse på 1 lokation

 • 1 dronevideo med varighed af 30-120 sekunder

 • Op til 2 redigeringsrunder

 • Optages i min. Full HD kvalitet

 • Undertekster

 • Colorgrading (farveoptimering)

 • Logo-grafik til intro og outro

 • Underlægnings musik

 • Levering i digitalt format / cloud. (Inkl. 3 måneders opbevaring.)

 

Stor PRODUKTION

Pris for en typisk stor produktion starter fra kr. 15.000,- ekskl. moms.

 • Udvikling af storyboard

 • Op til 5-6 timers optagelse på 2 lokationer

 • 1 dronevideo med varighed af 30-120 sekunder

 • 2 korte versioner af det optaget materiale til de sociale medier

 • Op til 3 redigeringsrunder

 • Optages i 4k kvalitet

 • Undertekster

 • Colorgrading (farveoptimering)

 • Logo-grafik til intro og outro

 • Underlægnings musik

 • Levering i digitalt format / cloud. (Inkl. 6 måneders opbevaring.)


Drone inSPEKTION

Pris for en typisk inspektion starter fra kr. 2.500,- ekskl. moms.


LAD OS TAGE EN SNAK – RING PÅ TLF. 22 75 30 69

Du er altid meget velkommen til at hive fat i os hvis du har brug for dronefotos eller dronevideo. 

Du er også velkommen til at ringe med spørgsmål. Selvfølgelig uforpligtende.

 
 

PRISER

Generelle priser

Min timepris er kr. 850,- ekskl. moms pr. påbegyndt time.

Timer brugt ud over det aftalte bliver faktureret kr. 850,- ekskl. moms. pr. påbegyndt time. 

Priserne i pakken dækker transport op til 15 km fra Dronemandens adresse. For alle begivenheder med over 15 km. i afstand fra Dronemandens adresse, gælder det, at transport afregnes med 4,- kr. ekskl. moms pr. ekstra kørt km.

Optagelse af video og fotos, efterbehandling og redigering af video og fotos, samt eventuelle print jf. aftale. 

Betingelser

En kunde af Dronemanden, også kaldet Fotografen, er forpligtet til at overholde disse betingelser fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette være grundet tyveri, uretmæssig kopiering, ubevidst bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte, og denne kontrakt vil stadig være gældende for begge parter. Billederne må ikke anvendes til at miskreditere Kunde eller Fotografen.

Fotografen har altid ophavsretten (jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret) til værkerne, mens Kunden har brugsretten. Ophavsretten kan overdrages til Kunden mod vederlag. Omfanget af brugsretten er nærmere beskrevet i Aftalen.

Brugsret og/eller ophavsret til de endelige værker overdrages først til Kunden ved modtaget betaling.

Kunden giver Fotografen lov til at benytte materiale, som Fotografen har produceret, til Fotografens egne salgsfremmende formål som referencer, f.eks. på Fotografens websted, Vimeo, YouTube eller på anden vis, samt til at bruge Kundens firmalogo på Fotografens websted. Hvis dette ikke ønskes, skal dette aftales før levering af det endelige materiale til Kunden.

Det aftalte beløb for opgaven betales fuldt ud senest to uger efter levering af det aftalte produkt jf. udsendt faktura. I tilfælde af, at Kunden undlader, at overføre betaling som anført, forbeholder Fotografen sig retten til, at annullere Aftalen uden yderligere forpligtelse, tilbageholde det optaget video,- lyd- eller fotomateriale.

MATERIALE OG LEVERING

Fotografen er ikke forpligtet til, at levere hvert eneste foto-, lyd eller video fil optaget ved begivenheden. Udvælgelsen af materiale, fotos-, lyd- og video, der leveres til Kunden er overladt til Fotografen, medmindre andet er aftalt.

Den endelige efterbehandling og redigering af billederne og video mht. stilarter, effekter og overordnede udseende er overladt til Fotografen, med mindre andet er aftalt.

Fotografen sender under efterbehandling og redigeringsprocessen, efter aftale, et eksempel på den færdige produktion ud til Kunden, til godkendelse. Kunden har herefter lov til at komme én samlet mail med foreslag ændringer til materialet jf. den aftale pris jf. Aftalen. Yderligere foreslag til ændringer af produktet, eller ønskes der ekstra optagelser ud over det aftalte i denne Aftale, er prisen efter aftalt timetakst på kr. 850,- pr. påbegyndt time. Timetaksten er ekskl. moms. Ønskes der større ændringer udover den inkluderet ene rette-runde, aftales en samlet pris nærmere med Kunden.

Ansvar og begrænsninger

Dronemanden, også kaldet Fotografen, er ikke ansvarlig for afbrudt eller forringet fotografisk dækning som følge af årsager uden for fotografens kontrol herunder, men ikke begrænset til påtrængende gæster, vejrforhold, planlægningsfejl, forkert opgivne adresser eller restriktioner fra lokationer.

Materiale (video, fotos og lyd) er godkendt af Kunden. Fotografen (i det følgende benævnt, Dronemanden) kan derfor ikke pålægges erstatningspligt for Kundens samledes erstatninger eller ved en devaluering af Kundens brand.

Fotografen er ikke ansvarlige over for Kunden ved tab, skader, omkostninger, udgifter eller andre erstatningskrav, der opstår som følge af materialer, som Kunden har leveret til Fotografen, eller instruktioner, som Kunden har leveret, som er ufuldstændige, ukorrekte, upræcise eller ulæselige, eller som opstår som følge af deres forsinkede ankomst eller manglende ankomst, eller som følge af en anden fejl fra Kundens side.

Ønsker Kunden at få taget fotos med kamera eller fløjet drone på en lokation, hvor det ikke er muligt at indhente de nødvendige tilladelser eller er ulovligt, kan Fotografen annullere denne Aftale.

Fotografen er underlagt de regler og retningslinjer, der gør sig gældende i på de aftalte lokationer. Kunden er ansvarlig for at indhente alle tilladelser, som er nødvendige for, at fotografen kan udføre sit arbejde på den/de aftalte lokationer. Det være sig tilladelser til fotografering i/ved lokationer for fotografering. Fotografen er ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser til flyvning med drone jf. gældende lovgivning for registrerede droneoperatører. Såfremt Kunden ønsker droneflyvning på lokationer, hvor der skal sørges for samtykke til at overflyve bygninger og beboelsesejendomme og dertilhørende haver, gårdspladser og lignende, som er afgrænsede af hegn, hæk, mur eller lignende, skal Kunden sørge for disse samtykker/tilladelser før flyvningen påbegyndes.

Fotografen kan med 24 timers varsel til Kunden, flytte begivenheden, hvis vejrforholdene ikke egner sig til fotografering eller droneflyvning.

Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af nogen del af begivenheden. Fotografen vil ikke blive holdt ansvarlig for manglende levering af billede-, lyd eller filmoptagelser af enkeltpersoner eller genstande ved begivenheden.

Fotografen er ikke ansvarlig for baggrunde eller lysforhold, som kan have negativ indflydelse på eller begrænse fotografisk dækning

Fotografen kan, uden ansvar, forsinke leveringen af det aftalte eller annullere denne Aftale på grund af force majeure begivenheder eller andre omstændigheder uden for Dronemandens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, politisk uro, embargo, svigt af forsynings kilder, eller lignende.

I det usandsynlige tilfælde, at digitale filer er blevet skadet, stjålet eller ødelagt af årsager som Fotografen ikke er herre over, herunder, kamera-, drone, harddisk-, eller udstyrsfejl, er Fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling eller annullering af oprindelig aftale med tilhørende faktura.

Drejer det sig om delvis tab af digitale filer, vil der være erstatning på et forholdsmæssigt beløb baseret på den procentdel af det samlede antal digitale filer. Er der som eksempel taget 1000 fotos, og der forsvinder 100 fotos, trækkes der 10% af den aftalte pris.

Fotografen er ikke ansvarlig for tab af fotos-, lyd- eller filmoptagelser, efter den endelige levering af det aftalte.

I det usandsynlige tilfælde, at Fotografen ikke er i stand til at udføre opgaven tilknyttet denne kontrakt, på grund af en skade, sygdom, force majeure, terroraktion, dårlige vejrforhold eller anden årsag uden for Fotografens kontrol, vil Fotografen gøre, alt for at finde en erstatningsfotograf. Hvis situationen skulle opstå, og en passende erstatningsfotograf ikke kan findes, er Fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af eventuel modtaget betaling eller annullering af oprindelig aftale med tilhørende faktura.